Przemysł handlowy istnieje od wieków. Przez lata przeszedł wiele zmian i ulepszeń, ale nadal jest silny.

Rozwój handlu na przestrzeni lat

Handel to wymiana towarów i usług między dwoma krajami. Handel międzynarodowy to handel, który odbywa się między różnymi krajami. Rozwój handlu ma miejsce, gdy gospodarka staje się bardziej zależna od handlu międzynarodowego w wyniku zwiększonej produkcji, eksportu lub importu. Stosunki handlowe znacznie się rozwinęły od czasu II wojny światowej wraz z utworzeniem Światowej Organizacji Handlu (WTO). Więcej informacji na dany temat, dostępnych jest na stronie https://gazelebiznesowe.pl/category/uslugi/.  WTO odegrała kluczową rolę w zapewnieniu wolnego i sprawiedliwego handlu na całym świecie. poprzez stworzenie międzynarodowego systemu opartego na ścisłym zbiorze zasad i przepisów. Chociaż stosunki handlowe USA-Chiny rozpoczęły się w 1850 r., handel dwustronny nie był znaczący aż do 1978 r., kiedy Chiny przystąpiły do WTO. 

Starożytny handel w Mezopotamii

Starożytny handel w Mezopotamii był kluczowym czynnikiem, który pomógł cywilizacji rozwinąć się i rozkwitnąć. Praktyki handlowe starożytnych Mezopotamczyków były w dużej mierze uzależnione od ich położenia geograficznego. Z tego powodu mieszkańcy Mezopotamii zajmowali się głównie handlem z innymi ludami zamieszkującymi ich okolice. Dwie najpowszechniejsze formy towarów, którymi handlowali starożytni kupcy z Mezopotamii, to towary miękkie, takie jak tekstylia, i towary twarde, takie jak metal. Rodzaje towarów będących przedmiotem handlu we wczesnej historii Mezopotamii różniły się w zależności od dostępnych im zasobów naturalnych. Dzieje się tak, ponieważ niektórzy ze starożytnych Mezopotamczyków cierpieli z powodu braku pewnych zasobów, co ich do tego zmuszało.

Handel staje się pałacowy w starożytnym Rzymie

Handel w starożytnym świecie rzymskim był ważną częścią gospodarki. Kupcy przywozili do Rzymu towary z całego imperium i handlowali ze sobą na tętniącym życiem rynku. Rzymianie mieli wiele różnych rodzajów rynków, ale jednym z najważniejszych był rynek Trajana. Ten rynek znajdował się na forum Trajana i miał sklepy, które sprzedawały szeroką gamę towarów. Ponadto rynek był również głównym źródłem zatrudnienia w Rzymie. Budynek będący dziś forum Trajana został zbudowany przez cesarza Trajana i pierwotnie służył jako rynek towarów. Po zbudowaniu forum Trajana w okolicy powstało wiele różnych rodzajów sklepów, niektóre służyły jako banki, a inne sprzedawały ubrania lub żywność.