Regulamin Akcji promocyjnej
„BILBORD 34/2022 – MASŁO MOŃKI”

 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „BILBORD 34/2022-MASŁO MOŃKI”.
 2. Organizatorem akcji jest Lewiatan Żory Sp. z o.o. w Żorach, ul. Boczna 6, 44-240 Żory, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS: 0000112821, NIP: 651-15-70-658.
 3. Akcja trwa od piątku 16.09.2022 do soboty 17.09.2022 Lub do wyczerpania zapasów towaru.
 4. Akcją objęte są wszystkie sklepy należące do sieci Lewiatan Żory.
 5. Akcją objęte są artykuły wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (towar).
 6. W ramach akcji Uczestnikowi nabywającemu w ramach jednej transakcji jednocześnie do maksimum 3 szt. Towaru zostanie udzielona cena promocyjna 5,99 zł.
 7. Uczestnik może nabyć w ramach jednej transakcji maksymalnie 3 szt. towaru. W przypadku nabycia większej liczby towaru przez jednego Uczestnika w ramach jednej transakcji udzielona cena 5,99zł będzie obowiązywała jedynie dla 3 szt. towaru. W przypadku nabycia większej liczby towaru przez jednego Uczestnika w ramach jednej transakcji cena promocyjna nie będzie udzielona.
 8. Reklamacje związane z przebiegiem Akcji, zawierające co najmniej imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika składającego reklamację, jak również opis podstaw reklamacji należy przesłać pisemnie na adres Lewiatan Żory Sp. z o.o. Spółka wyśle odpowiedź w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.
 9. Ze względu na prowadzenie przez sieć Lewiatan Żory Sp. z o.o. sprzedaży o charakterze detalicznym, obsługa danego sklepu ma prawo odmówić klientowi sprzedaży ilości danego towaru wskazującej na inny niż detaliczny charakter zakupu.
 10. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie www.gazetka-lewiatan.pl oraz jest dostępna we wszystkich sklepach sieci Lewiatan Żory.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Akcji promocyjnej

„BILBORD 34/2022 – MASŁO MOŃKI”

Towary wchodzące w skład akcji promocyjnej „BILBORD 34/2022 – MASŁO MOŃKI”

 1. Masło ekstra Mońki 200g. ean: 5901663000305