Rosnące koszty prowadzenia działalności rolniczej, ogromne wahania rynkowe i ryzyko związane z warunkami pogodowymi sprawiają, że właściciele ziemi coraz częściej szukają alternatywnych wobec upraw źródeł dochodu. Dotyczy to szczególnie gleb o niskiej klasie bonitacyjnej przynoszących mniej satysfakcjonujące plony. Dawniej godną rozważenia opcją było zalesienie działki i związane z tym dofinansowania. Dziś rolnicy większą opłacalność dostrzegają w dzierżawie działki pod budowę farmy fotowoltaicznej. Ile można zarobić na jednym hektarze decydując się na taki krok?grunt pod fotowoltaikę

Działki poszukiwane przez inwestorów

Inwestorzy, których interesuje dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne nie mają wysokich wymagań dotyczących ziemi. Przyjrzyjmy się kryteriom, jakie bierze pod uwagę jeden z europejskich liderów w dziedzinie OZE – firma Green Genius:

  • minimalna powierzchnia działki 2 ha,
  • minimalna szerokość działki 50 m,
  • bliski dostęp do sieci elektroenergetycznej,
  • niska klasa bonitacyjna gleby,
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego niewykluczający takiej inwestycji,
  • brak obszarów chronionych,
  • działka nie może być zacieniona.

Stały dochód przez lata waloryzowany o wartość inflacji

Dzierżawa działki pod farmę fotowoltaiczną odbywa się zazwyczaj na okres 29 lat, co chroni właściciela przed możliwością zasiedzenia nieruchomości. Ryzyko biznesowe zmienia się w stały pewny dochód, co roku waloryzowany o wartość inflacji, który podobnie jak grunty podlega dziedziczeniu. Formalności i koszty inwestycji leżą po stronie inwestora, a zanim budowa się rozpocznie, działka może być wykorzystywana w dowolny sposób. Po zakończeniu umowy teren jest porządkowany i przywracany do pierwotnego stanu. Trudno wyobrazić sobie wygodniejszą formę osiągania pasywnego dochodu!

Czynniki wpływające na wysokość czynszu

Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, jak dużo inwestorzy są w stanie zapłacić za dzierżawę działki. Ostatnich kilka lat przyniosło radykalny wzrost cen, które obecnie sięgają kilkunastu tysięcy złotych za hektar rocznie. Propozycja jest więc bardzo atrakcyjna.

Ostatecznie wysokość czynszu zależy od charakterystyki terenu, który powinien być płaski bądź nachylony na południe, pozbawiony zbiorników retencyjnych i rowów melioracyjnych, a także niezacieniony. Im większą moc z hektara da się wygenerować przy pomocy ustawionych na działce paneli, tym właściciel może liczyć na wyższą opłatę. To godny rozważenia sposób na czerpanie dochodu z niezbyt atrakcyjnych pod uprawę gruntów!

Artykuł sponsorowany: Produkt lub usługa opisywana w treści nie jest dostępna w ofercie Lewiatan