W Polsce nie istnieje rozwód na żądanie, który można by uzyskać w jakimś urzędzie tylko po złożeniu wniosku. Zawsze w takich przypadkach konieczne jest przeprowadzenie sprawy przed sądem. To z kolei oznacza, że zarówno strony, jak i świadkowie muszą zmierzyć się z szeregiem pytań. Jakich można się spodziewać?

Pytania przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

To, o co będzie pytał sąd lub strona przeciwna podczas sprawy rozwodowej w dużej mierze zależy od tego, czy mamy do czynienia z rozwodem z orzekaniem o winie, czy też bez orzekania o winie. Jak przypomina adwokat rozwodowy Wrocław, rozwód bez orzeczenia o winie możliwy jest tylko wówczas, gdy zgodzą się na to obydwaj małżonkowie. Jeżeli takiej zgody nie uda się uzyskać, sąd będzie musiał rozstrzygnąć kto i w jakim zakresie jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego.

Dlatego podczas rozwodu z orzekaniem o winie trzeba spodziewać się przede wszystkim pytań dotyczących tego, jak doszło do rozpadu pożycia; kiedy rozpoczęły się problemy małżeńskie oraz kto był ich przyczyną; o co małżonkowie najczęściej kłócili się itp. Oczywiście wszystko zależy od powodów rozpadu małżeństwa. Jeżeli była nim zdrada, to na pewno sąd będzie ustalał, jak długo trwał romans i czy tylko jedna ze stron dopuściła się niewierności. Zawsze jednak małżonkowie powinni ustosunkowywać się do stawianych zarzutów. W końcu rozstrzygnięcie kwestii winy przez sąd może mieć poważne konsekwencje dla byłych małżonków w ich dalszym życiu.

Rozprawa rozwodowa

O co pyta sąd w sprawie bez orzekania o winie?

sprawach rozwodowych, w których sąd nie ustala, kto jest winny rozpadu pożycia, zakres zadawanych pytań jest dużo mniejszy. W takich przypadkach właściwie wystarczy ustalenie, że pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego rozpadu pożycia. Dlatego zadawane pytania dotyczą przede wszystkim tego, jak długo małżonkowie nie zamieszkują razem, od kiedy trwają ich problemy oraz czy nie mają zamiaru do siebie wrócić. Sąd musi upewnić się, że pomiędzy małżonkami ustały wszelkie więzi.

Poza tym w każdej sprawie rozwodowej trzeba spodziewać się standardowych pytań dotyczących personaliów powoda i pozwanego; daty zawarcia małżeństwa oraz długości wspólnego życia. Sąd zawsze zapyta także o to, czy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci. Jeśli tak, z pewnością pojawią się dodatkowe pytania, w odpowiedzi na które pomóc powinna kancelaria adwokacka Wrocław. Jakie?

Pytania o wspólne małoletnie dzieci

Rozwodzący się małżonkowie będący jednocześnie rodzicami wspólnych małoletnich dzieci muszą liczyć się z tym, że podczas rozwodu będą brane pod uwagę także kwestie dotyczące ustalenia zasad opieki nad nimi po rozwodzie. Dlatego w takich okolicznościach sąd zapyta o to, czy małżonkowie doszli do porozumienia w kwestii opieki, jakie są ich oczekiwania w tym zakresie oraz w jaki sposób mają zamiar wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci. Dlatego nierzadko sąd pyta także o to, jaki jest miesięczny koszt utrzymania dzieci oraz jak wyglądają ich kontakty z każdym z rodziców.