Od pewnego czasu przepisy mówią, że zabronione jest wystawianie faktur na rzecz firm na podstawie paragonu niezawierającego numeru NIP.  Paragon z takim numerem może być traktowany jako faktura uproszczona, jeżeli jego wartość jest mniejsza lub równo 450 złotych. W związku z tym, wiele osób zastanawia się, jaki numer podać przy księgowaniu. Podpowiadamy więc, gdzie można znaleźć numer paragonu.

Gdzie jest numer paragonu?

Numer ten znajdować się może w różnych miejscach. Najczęściej numer paragonu znajdziemy pod danymi sprzedawcy, a tuż nad napisem „PARAGON FISKALNY”.

Błędny NIP na paragonie – co dalej?

Wiele osób zastanawia się pewnie, czy w przypadku, gdy na paragonie fiskalnym będzie wskazany błędny NIP, to sprzedawca będzie uprawniony – na żądanie klienta – do wystawienia faktury zawierającej ten sam NIP, który wskazany jest na paragonie fiskalnym lub będzie mógł wystawić fakturę z już prawidłowym NIP, a więc różnym niż ten, który jest na paragonie, czy też nie będzie uprawniony do wystawienia faktury.

Organ podatkowy wyjaśnił, że w przypadku, gdy na paragonie zostanie wskazany błędny NIP nabywcy (z powodu pomyłki np. przestawienie cyfr, za mało/za dużo cyfr), sprzedawca nie będzie miał możliwości zidentyfikowania nabywcy, bowiem paragony fiskalne nie zawierają żadnych innych danych pozwalających zidentyfikować nabywcę. W związku z tym organ podatkowy uznał, że gdy na paragonie zostanie wskazany błędny NIP nabywcy, to sprzedawca nie będzie uprawniony do wystawienia faktury zawierającej NIP do takiego paragonu.